Brand Platform Caparol

Att se företaget som en person och bygga det med personliga värden för att knyta starka relationer är A och O i varumärkesbyggnation. Produkter och tjänster kan kopieras – men relationerna kan ingen ta ifrån dig!

I en allt hårdare konkurrens är det avgörande för ett företag att hela personalen ger en samlad bild av företaget. Vi kallade representanter från olika befattningar och avdelningar till en rad workshops för att fastställa Caparol Sveriges kärnvärden.

Tillsammans med copywriter Mattias Christenson formulerades vision, mission, tag line, värdeord och essens. Dessa presenterades vid en internkonferens då hela personalen fick var sin Brand Book. Ett verktyg som ökar kunskapen och hjälper var och en fatta rätt beslut i sann Caparol-anda.

Varje nyanställd i företaget får en egen Brand Book och genomgår ett test för att bli varumärkescertifierad.

PiaK_Caparol_brand platform