Företagspresentation Sollebrunns Oljeservice

En digital företagspresentation med tydlig identitet och framåtanda. Presenterar Sollebrunns Oljeservice:s tjänster på ett professionellt och relationsskapande sätt – som västsvensk marknadsledare inom drivmedel och eldningsolja. Svarar på frågorna ”Vad vi kan”, ”Var vi finns” och ”Vilka vi är” samt avslutar med 5 starka löften till sina kunder.