Hemsida Kakeldaxgruppen

Det komplexa varumärkesuppdraget att samla fem helt olika butikskoncept med egna profiler under ett och samma varumärke blev ett spännande uppdrag för Pia K, där hemsidan spelade en central roll. Kommunikationsstrategin, där den seniore plattsättaren Henrik och den nytänkande inredaren Ebba delade med sig av sina råd och tips, fungerade mycket väl till målgruppen via hemsida och blogg. Dessa båda gick från 0 besökare till 250 000 på två år!