Struktur och design, ny webbplats

Ett av 2016 års mest omfattande projekt har varit att tillsammans med Caparol ta fram innehåll/struktur/design av ny webbplats. Vi har satt fullt fokus på logik och relevant innehåll och en attraktiv och modern design som uttrycker värdegrunderna. Målet har varit att göra det enkelt för besökaren att finna såväl inspiration som rätt produkt och målningsguide – utformat för det egna måleriprojektet.

Produktionen har skett i samarbete med Ebelingwebb på Jetshops plattform – och är förberedd för e-handel hösten 2016.