Corporate Identity Management Studio

Management Studio arbetar med långsiktig ledarskapsutveckling. En chef som mår bra och som har tid att reflektera fattar snabba och handlingskraftiga beslut vilket gynnar såväl medarbetare som företag.

I arbetet med den grafiska profilen var det viktigt logotypen utstrålar såväl balans som positiv energi och livskraft. Det stilrena typsnittet med sin klassiska form är professionellt och elegant. Symbolen är ett monogram, ett konstnärligt stiliserat M. Logotypen som helhet kombinerar kraft och energi med det sirligt vackra och attraherar både manliga och kvinnliga ledare.

I identitetsarbetet utgår jag ofta från färgers associativa och psykologiska effekter. Till Management Studio har jag låtit 8 färger uttrycka och förstärka företagets värdegrund. Var och en för sig eller tillsammans.

Primära profilfärger är grått och malva. Grått förstärker Management Studios identitet av frid, andlig styrka, reflektion och måluppfyllelse. De röda nyanserna står för det goda ledarskapet utifrån omtanke, erfarenhet, medvetenhet och mod.

De jordigt rosa tonerna är komplementsfärger som associerar till trygghet, förtroende, visdom och ambition. Den dova, sandfärgade nyansen kompletterar Management Studios palett och belyser livets förändringar och vikten av att omge sig av människor som ger glädje, energi och livskraft.

Hemsida, digitala nyhetsbrev och inbjudningar till föreläsningar är det första marknadsföringsmaterial som tagits fram med den nya identiteten.

PiaK_M.studio_grafisk profil