DR Kakeldaxgruppen

Ett tiotal inspirerande och säljdrivande DR-utskick till konsument där seniore plattsättaren Henrik och den nytänkande inredaren Ebba delade med sig av sina råd och tips. Design och text av Pia K.