Färgkarta: Lasyr

Lasyrfärgkartan är även den ett resultat av det mest omfattande och gedigna projekt jag genomfört i framtagningen av en färgkarta. Läs om hur vi tog fram Svenska Färger.

Färgkartan Lasyr är sammanställd utifrån gedigen kunskap om såväl svensk tradition som modern färgsättning. Jag har valt ut 54 naturliga kulörer som alla framhäver och bevarar träets egen struktur. Namnen på kulörerna är inspirerade av svenska sjöar och vattendrag, copywriter Per Törnqvist.

PiaK_Caparol_lasyr