Färgkarta: Svenska färger

Under mina tjugo år i färgbranschen är det här det mest omfattande och gedigna projekt jag genomfört i framtagningen av en färgkarta.

Tillsammans med färgexperter och arkitekter med gedigen kunskap och erfarenhet gjorde vi först en djupanalys och kartläggning av svensk färgsättningskultur. En rad intervjuer gjordes med arkitektbyråer, målerier och privata husägare. Därefter reste vi genom Sverige och studerade vitt skilda geografiska områden, landsbygd såväl som förort och storstad. Mätte in exakta kulörer och kulörkombinationer på hundratals hus från olika tidsepoker. Vid ett tillfälle ringde grannar efter polis för de tyckte vi uppförde oss misstänkt ;o)… slutligen mätte vi även in kulörer från vår svenska natur, som ju ligger till grund för vår färgsättningskultur.

Resultatet blev en gedigen och omfattande dokumentation som speglar Sverige i kulörer med exakt precision. Från dessa valde vi i expertgruppen ut 90 kulörer som de viktigaste och mest hållbara klassiska svenska utomhuskulörerna. Vi kallar färgkartan Svenska färger.

Ur dokumentationen gjordes senare även en färgkarta med Lasyrkulörer.

PiaK_Caparol_svenskafarger