Struktur och design av ny hemsida, defendor.se

Defendor marknadsför och säljer tjänster, produkter och system från marknadsledande tillverkare av säkerhetsprodukter och försvarsmateriel. Kunderna är Försvaret, Polisen och Säkerhetsindustrin.

Pia K har tagit fram struktur och design för  ny hemsida . Lika tydlig och kraftfull som varumärket Defendor och inriktad på att ge målgruppen relevant och uppdaterad information.

Programmeringsarbetet står Kristoffer Axelsson för, på Mediacad.