Tjänster

Jag presterar bäst om jag får vara involverad och närvarande i ditt företag. Ju bättre jag lär känna er, desto mer proaktiv och träffsäker blir jag.

Låt mig bli ditt strategiska bollplank. När det gäller ditt varumärkes värden, din positionering på marknaden och ditt erbjudande. I profilfrågor som logotypdesign, broschyrer, förpackningsdesign och butikskoncept. Och i kampanjarbetet! Hur du ska bygga ditt varumärke, skapa relationer och göra säljfrämjande aktiviteter.

När vi slagit fast en strategi och hittat ett starkt kommunikationskoncept – då väljer vi mediakanaler. Jag producerar alla de format som konceptet kräver, från trycksaker till film, webb och event.

Strategisk rådgivning

För att ditt företag ska nå affärsmålen är det viktigt att arbeta fram en rak och konkret färdplan i form av varumärkesplattform och en kommunikationsstrategi. Resultatet blir ett enkelt och tydligt verktyg som hjälper alla medarbetare i det vardagliga arbetet.

Grafisk design

Ett starkt varumärke har en tydlig identitet som uppfattas på mindre än en sekund. Om varumärket talar till hjärtat och hjärnan – så ska den visuella identiteten uttrycka varumärket genom Design: bilder, texter, symboler, färger, former och material. Dagens konsumenter fattar sina beslut på emotionella grunder. Det som stämmer med värderingar och livsstil. Den grafiska designen ska attrahera målgruppen så varumärket känns rätt, helt enkelt!

Styling

Med en unik erfarenhet av färgbranschen har jag under tjugotalet år tagit fram färgkartor, färgsättningar och byggt/stylat inredningsmiljöer för foto och film. Jag har tagit fram butikskoncept och skapat inspirerande och säljdrivande exponeringar i färgbutiker och kakel- och klinkerbutiker. Dessutom har jag inrett och stylat kontor, offentliga miljöer samt privata bostäder.