CLOSE
Till toppen

Pia-K Strategi och Design

Defendor lanserar TASER Handbok ed. 4

PiaK_Defendor_TASER_handbok (kopia)

Tillsammans med Defendor, och tidigare Mil Sec och Synerco, har Pia K sedan länge arbetat med att öka intresset och kunskapen kring säkerhetsrelaterade produkter och tjänster.
Sedan fem år tillbaka har fokus på vårt samarbete handlat om TASER elpistoler. Målgruppen är polisen, försvaret och andra myndigheter där vi arbetar med strategisk opinionsbildning med målet att införa TASER som ett mindre skadligt tjänstevapen – ett komplement till kulvapen.
Utifrån unik expertis på området utger Defendor varje år en handbok i TASER. Vi publicerar internationella rapporter, studier, analyser, statistik och artiklar på Defendors hemsida och pressrum på MyNewsDesk. Defendor arrangerar dessutom kontinuerligt  föreläsningar och förevisningar på olika orter i Sverige. En roadshow för polisen i Malmö, Göteborg och Malmö har just genomförts. Ett spännande och lärorikt samarbete som genom åren kommit att bygga på vänskap, ömsesidig respekt och ett förtroende som jag värdesätter mycket högt. // Pia K